Image
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    โทร 02-703-0053      
Email:
samutguard_2533@hotmail.co.th
การประกันภัย
ทางบริษัทฯ จะรับผิดในความบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตและความเสียหายทั้งทรัพย์สินอันเป็นสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ และต้องเป็นความรับผิดตามกฎหมาย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯจะชดใช้ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่แท้จริงในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ในเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และสัญญาว่าจ้าง
Image is not available
Slider

Please publish modules in offcanvas position.